Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Think Tanks · Sweden · 51 - 200 Employees

Svenskt Näringsliv is a Sweden headquartered business thats main business focus is Think Tanks.

Overview

Type Privately Held
Founded Year 2001
Headquarters Stockholms, Sweden
Phone Number +46 8 553 430 00
Website http://svensktnaringsliv.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/svenskt-naringsliv/
Twitter https://twitter.com/svenaringsliv
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/svenaringsliv
Headcount 51 - 200
Industry Think Tanks
Description

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Här på LinkedIn ger vi dig tips, nyheter, kommentarer och rapporter om aktuella frågor som berör företagens villkor. Vill du veta mer? Besök www.svensktnaringsliv.se.

Specialty företagsklimat, näringspolitik, konkurrenskraft,

Frequently Asked Questions

Where is Svenskt Näringsliv located?

Svenskt Näringsliv's headquarters are located at Stockholms, Sweden.

What is Svenskt Näringsliv's phone number?

Svenskt Näringsliv's phone number is +46 8 553 430 00.

What is Svenskt Näringsliv's official website?

Svenskt Näringsliv's official website is http://svensktnaringsliv.se.

How many employees does Svenskt Näringsliv have?

Svenskt Näringsliv has 51 - 200 employees.

What industry does Svenskt Näringsliv belong to?

Svenskt Näringsliv is in the industry of Think Tanks.

How do I contact Svenskt Näringsliv?

Svenskt Näringsliv contact info:
Phone number: +46 8 553 430 00
Website: http://svensktnaringsliv.se

What is Svenskt Näringsliv's company type?

Svenskt Näringsliv is a Privately Held company.

What does Svenskt Näringsliv do?

företagsklimat, näringspolitik, konkurrenskraft

Decision Makers

Find Contacts Everywhere

Get targeted contact and company information on LinkedIn, company websites and CRM (Salesforce or HubSpot) in 1 click without hopping between multiple tools.

Install Extension
Top-ranked on G2 Crowd

GDPR compliantCancel anytime