AACC Accountants & Bedrijfsadviseurs

Description

AACC is een professioneel accountancy- en belastingadvieskantoor dat zijn diensten aanbiedt aan het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Werkend met 15 enthousiaste en zeer gemotiveerde professionals zijn we voornamelijk actief in Apeldoorn en omgeving. Door de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van internet zijn we zeer goed in staat op elk moment klaar te staan voor deze groep cliënten. AACC wil haar cliënten graag van dienst zijn op het gebied van de financieel-, administratieve dienstverlening, fiscaliteit, het verzorgen van loonadministraties, financiële planning en uiteraard advisering in meest brede zin. Voor een nadere uiteenzetting van onze dienstverlening, verwijzen wij u naar het onderdeel "dienstverlening ” op deze website. Bij AACC werken belastingadviseurs, die zijn aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs (RB).Voorts werken bij ons kantoor accountants (AA), die zijn aangesloten bij het NBA en zijn er personeelsleden werkzaam met een theoretisch afgeronde Accountantsopleiding. De overige werknemers die het kantoor naar buiten representeren zijn, nagenoeg zonder uitzondering, in het bezit van een HBO diploma en werken en denken op dit niveau. Gelet op de problematiek waarmee het MKB zich tegenwoordig geconfronteerd ziet, is een kantoorbezetting zoals in de voorgaande alinea beschreven een must. De wet- en regelgeving wordt steeds complexer om niet te spreken over de hand over hand toenemende administratieve lastendruk, waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Met de omvang van ons kantoor zou het getuigen van zelfoverschatting als we de illusie zouden koesteren alle voorkomende problemen van onze cliënten het hoofd te kunnen bieden. Daarom hebben we een kennisnetwerk opgebouwd, waarbij de competenties die niet binnen kantoor aanwezig zijn toch snel, kundig en adequaat kunnen worden ingehuurd. Hierbij valt met name te denken aan vraagstukken op het gebied van notariaat, advocatuur en diepgaande specifieke fiscale kennis.

Headquarters:
Netherlands

Financial Services