Arbetsmiljöverket

Description

Syftet med vår Linkedin-sida är att erbjuda en kanal för användare att ställa frågor till oss och att diskutera arbetsmiljörelaterade ämnen med varandra. Det är en kompletterande kanal till vår hemsida https://www.av.se, samt till vår svarstjänst. Vi försöker svara på direkta frågor så fort som möjligt och vi vill samtidigt gärna uppmuntra våra användare att kommentera inlägg och att vara aktiva i en dialog med oss och med andra användare på sidan. Alla kommentarer på vår Linkedin-sida blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan diarieföras. Den behandling av personuppgifter som sker på sidan omfattar kommunikation av nyheter och information om arbetsmiljö och syftar bland annat till att enskilda ska kunna utöva sina rättigheter att ta emot, uttrycka och sprida sina åsikter. Behandlingen är i dessa delar baserad på 1 kap 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Om det kommer inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, namnger anställda på Arbetsmiljöverket eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på vår Linkedinsida, kommer de att tas bort. Om det upprepas kommer användaren att uteslutas från sidan. Vi uppmanar dessutom alla användare på denna sida att anmäla kommentarer som kan tänkas strida mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller inte följa riktlinjerna ovan. De åsikter som framförs av användare på denna sida speglar nödvändigtvis inte Arbetsmiljöverkets ståndpunkt. Vårt huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm. Vi har regionkontor runt om i landet https://www.av.se/om-oss/organisation/vara-regionkontor/. Vi tar inte emot anmälningar eller ärenden via vår Linkedin-sida. Kontakta oss istället på telefon 010 - 730 90 00 eller e-post: arbetsmiljoverket@av.se Frågeformulär: https://www.av.se/om-oss/kontakta-oss/ Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Headquarters:
Sweden

Government Administration

Speciaties:

Arbetsmiljö

View Employees

Peter Sj�bom
Public relations officer at Arbetsmiljöverket
Erik Gunnarsson
Senior Administrative Officer at Arbetsmiljöverket
Jens Åhman
Enhetschef för toxikologisk riskbedömning at Arbetsmiljöverket
Solfrid Nilsen
Projektledare och sakkunnig at Arbetsmiljöverket

Find more contacts