Company Information

Headquarters
Norway
Founded in
-
Employees
Speciality
-
Overview
Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og har løpende oppdrag i aksen Oslo – Follo - Østfold. Vi er eksperter på grunnarbeider, VA, infrastruktur og tyngre betongkonstruksjoner, komplette uteanlegg, oppføring og ombygging av næringsbygg (handel, logistikk, industri), offentlige bygg (skoler, barnehager, omsorgsboliger etc) og rehabilitering av borettslag. Vår kultur og kompetanse skaper trygghet. Vi løser de praktiske utfordringene og leverer alltid kvalitet. Vi lar oss gjerne utfordre på alt fra mindre grøntanlegg, underentrepriser og byggherrestyrte delentrepriser til større totalentrepriser. Askim entreprenør skal være en god samfunnsaktør. Vi har derfor en tydelig grønn profil og et sterkt fokus på HMS.
search

Sign Up to View Askim Entreprenør AS’s Top Employees

Instant access. Cancel anytime

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

Instant access. Cancel anytime

Get Contact Info for All Employees

Employees:

static-employee
Thor-Ole Riiser

CEO / Administrerende Direktør

static-employee
Marit Schie

regnskapssjef i askim entreprenà r as


static-employee
Jo Sveen

Prosjektleder

static-employee
Martin Ramsland

Assisterende Prosjektleder