De Berkenschutse

Description

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met autisme. Met het onderwijsaanbod in combinatie met onze expertise bieden wij de bijzondere leerlingen een optimale leer- en leefomgeving.

Headquarters:
Netherlands

Education Management

View Employees