BTH Bygg AB

Description

BTH Byggs verksamhet är allt sedan grundandet 1992 främst inriktad på byggservicearbeten i form av ROT- och underhållstjänster åt offentliga fastighetsägare inom Storstockholm och Uppsala. Vi utför såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader. Bolagets affärsidé är att bygga, renovera, förädla och underhålla fastigheter inom Storstockholm och Uppsala.

Headquarters:
Sweden

Construction

Speciaties:

ROT bostäder ROT lokaler Nyproduktion Byggservice Bygg