CIBG

http://www.cibg.nl

Government Administration

View Employees from CIBG

Company Information

Headquarters
Netherlands
Founded in
1995
Employees
201 - 500( View All )
Speciality
Registrereninformerenkwaliteitbetrouwbaarheid in de zorg
Overview
Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, professioneel & zakelijk, flexibel en signalerend. Wij, zo'n 400 professionals, werken aan de toegang tot betrouwbare zorg. Wat doen wij bijvoorbeeld? - Wij registreren: BIG-zorgverleners, leraren, diergeneeskundigen, keuzes van mensen over orgaandonatie; - Wij publiceren: jaarverantwoording (jaarverslag) van zorginstellingen; - Wij toetsen: topinkomens in de zorg, nieuwe zorginstellingen; - Wij stellen vast: maximumprijzen van geneesmiddelen; - Wij (laten) produceren: medicinale cannabis; - Wij erkennen: weefselbanken en bloedbanken, buitenlandse diploma’s voor beroepen in de zorgsector; - Wij verstrekken: toegangspassen aan zorgverleners tbv inzage in digitale patiëntgegevens en beveiligd e-mailberichtenverkeer, vergunningen voor geneesmiddelen, vergunningen voor donortestlaboratoria, opiumontheffingen. De organisatie is als project gestart in 1995. De naam CIBG stamt uit 2000 en staat voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Sindsdien heeft de organisatie veel meer taken gekregen en is de naam niet meer ladingdekkend. Daarom wordt alleen de lettercombinatie CIBG gebruikt.
Departments

CIBG has 242 contacts, the majority of which in AroundDeal database are in IT.

image

Sign Up to View CIBG’s Top Employees

5 free contacts every month.

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees

Employees:

image
Alexander Cammeraat

Scrummaster Onderwijsregisters

image
Hakim Cherrat

Middleware Integration Specialist


image
Remko Nankoe

Senior Product Owner / Agile Lead

image
Jean-Pierre Lucassen

Manager CIO office CIBG