de Rechtspraak

Description

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk De samenleving kan niet functioneren zonder rechtspraak. Samen leven leidt onvermijdelijk tot conflicten: conflicten tussen burgers onderling, conflicten tussen burgers en overheid. Daarom is een rechter nodig, die zulke conflicten beslecht en bepaalt wat mag en niet mag. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waar iedereen vertrouwen in stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden; een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste. In dienst van de samenleving In Nederland werken ruim 2500 rechters. Zij doen hun werk niet alleen: bijna 7500 medewerkers staan hen bij, van gerechtsbodes tot griffiers. Samen voelen ze hun grote verantwoordelijkheid tegenover de samenleving; samen maken ze de Rechtspraak. De Rechtspraak behandelt per jaar 1,8 miljoen zaken. Van een omgangsregeling voor de kinderen tot ontslagzaken; van berechting van een dronken automobilist tot het bestraffen van een verkrachter; van huisuitzettingen tot massaschade door woekerpolissen - in de Rechtspraak herken je de samenleving. De Rechtspraak staat in dienst van die samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste.

Headquarters:
Netherlands

Judiciary

Speciaties:

Bestuursrechtspraak Civiele rechtspraak Kantonrechtspraak Strafrechtspraak

View Employees

Jeroen Vermeulen
(Online) projectmanager a.i. at de Rechtspraak
Bart Diephuis
policy advisor and researcher at de Rechtspraak
Carolina Leive
Teamleider Inkoop at de Rechtspraak
Frank Mekel
Verandermanager - Teammanager Interim Griffie at de Rechtspraak
Tim Van Der Werf
Manager Financiën en Control, Bestuurs- en managementondersteuning at de Rechtspraak
Marjo Van Der Woerd
Project Management Officer at de Rechtspraak
Ton Van Oijen
Senior Adviseur bedrijfsvoering / projectleider / procesbegeleider at de Rechtspraak
Peter Mouton
Senior Testspecialist at de Rechtspraak
Simone Alderliesten
Communicatieadviseur at de Rechtspraak

Find more contacts