Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya

Education Management

View Employees from Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya

Company Information

Headquarters
Spain
Founded in
1931
Employees
Over 10,000( View All )
Speciality
Educació infantilEducació primàriaEducació Secundària i BatxilleratFormació professional
Overview
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya El conseller, o consellera, d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és el màxim representant del departament d'Ensenyament. L'actual consellera d'ensenyament és Irene Rigau i Oliver (CDC), des del 29 de desembre de 2010. La conselleria té poder sobre l'ensenyament obligatori i recentment ha incorporat també la formació professional i l'ensenyament d'adults, per bé que la universitat queda fora de les seves competències (en algunes legislatures les dues conselleries estaven unides). Funcions: a) La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. b) L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. c) L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. d) La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya. e) La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya. f) La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars. g) La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. h) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Departments

Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya has 10,000+ contacts, the majority of which in AroundDeal database are in Education.

image

Sign Up to View Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya’s Top Employees

5 free contacts every month.

Similar Companies

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees

Employees:

image
Oriol Solé Tarròs

High School Science Teacher

image
Xavier Meler

Assessor tècnic docent

image
Jaume Solans Cases

Inspector d'Educació


image
Miquel Solé Sanabra

Catedràtic d'ensenyament Secundari i Consultoria estratègica en Educació i Gestió Cultural

image
Marina Casanoves

Highschool teacher