DM (Dansk Magisterforening)

Description

DM er fagforening for 50.000 medlemmer. Og for de tusindvis af medlemmer kæmper vi for at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv – på arbejdsmarkedet og på de videregående uddannelser. Vores udgangspunkt er et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og kompetenceudvikling for den enkelte. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Vilkårene på arbejdsmarkedet ændrer sig konstant, og der er mere end nogensinde behov for en fælles indsats, så vi kan sikre medlemmernes rettigheder og medindflydelse på arbejdspladsen, skabe nye jobåbninger og fastslå magistres store værdi på arbejdsmarkedet. Nøgleordene i DM’s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige.

Non-profit Organization Management

Speciaties:

Lønforhandling Karrieremuligheder Arbejdsvilkår Netværk Fagpolitisk interessevaretagelse