Company Information

Headquarters
Norway
Founded in
-
Employees
Speciality
Real Estate developmentReal Estate financeReal Estate managementReal Estate M&A
Overview
Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.
Departments

Höegh Eiendom AS has 44 contacts, the majority of which in AroundDeal database are in Project and Programme.

image

Sign Up to View Höegh Eiendom AS’s Top Employees

5 free contacts every month.

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees