Helse Midt-Norge IT

http://www.hemit.no

Information Technology & Services

View Employees from Helse Midt-Norge IT

Company Information

Headquarters
Norway
Founded in
2003
Employees
201 - 500( View All )
Speciality
-
Overview
Helse Midt-Norge IT (Hemit) er regional IKT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til alle helseforetakene i Midt-Norge, fra Namsos i nord til Volda i sør. Vår jobb er å gi helseforetakene de beste IKT-verktøyene så de kan gi pasientene den beste omsorgen. Hemit leder store prosjekter, gjennomfører anskaffelser av nye IKT-løsninger og deltar i nasjonale prosjekter. Hemit betjener 20 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uka og drifter •mer enn 1000 ulike applikasjoner •mer enn 1750 servere •mer enn 130 000 henvendelser til kundesenteret i året _________________________________________________________________________________________ Central Norway Regional Health Authority's IT department (Hemit) delivers innovative solutions and services to all hospitals in our region, from Namsos in the north to Volda in the South. Our job is to give the hospitals the best IT-tools so they can give the patients the best care. Hemit runs large projects, procures new IT-solutions and participates in regional and national projects. Hemit services 20.000 of Norways most important IT-users 24/7 and run •more than 1000 applications •more than of 1750 servers •more than 130 000 interactions at our call center yearly
Departments

Helse Midt-Norge IT has 371 contacts, the majority of which in AroundDeal database are in IT.

image

Sign Up to View Helse Midt-Norge IT’s Top Employees

5 free contacts every month.

Similar Companies

image
Accenture

Ireland

image
ALTEN LTD - UK

United Kingdom

image
Zebra Technologies

United States

image
FIS

United States

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees

Employees:

image
Jannicke Svendsen

Integration Architect


image
Atle Yri

Konstituert Gruppeleder Drift