Icare Verpleging & Verzorging

Description

Ieder mens, jong en oud, wil graag alles uit het leven halen wat erin zit. Icare doet er alles aan om de goede dingen van het leven voor iedereen bereikbaar te maken en bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Onze droom is dat met Icare iedereen meer betekenisvol is voor een ander. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee. Dagelijks verplegen en verzorgen we tienduizenden mensen van jong tot oud, zowel bij hen thuis, als in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Met onze hulp kunnen de mensen zelfstandig thuis blijven wonen of zo zelfstandig mogelijk functioneren in de huizen. Met een totaalaanbod van diensten op het gebied van verzorging en verpleging helpen wij onze klanten om middenin de samenleving te blijven staan. Icare is actief in Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Bij Icare hebben we een Shared Governance structuur. Dit houdt in dat je als verpleegkundige en verzorgende volop kansen krijgt om in vak- en kwaliteitsgroepen mee te denken en mede besluiten te nemen over zorginhoudelijke thema’s (Zorgdossier, Hygiëne, Medicatieveiligheid, Veilig melden, Zorgvisie, Overdracht, Excellente zorg). Kern van de Shared Governance kwaliteitsgroepen is dat professionals verantwoordelijk zijn voor het eigen handelen en het resultaat daarvan. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moet de professional zicht hebben op en zeggenschap hebben over het eigen handelen en eigen werkprocessen. Ben jij zo’n zorgprofessional die invloed wil hebben over het beleid in het bedrijf en de toekomst van de zorg? Dan ben je bij Icare hartelijk welkom om jouw kennis en inzicht met je collega’s te delen. Kijk op https://www.werkenbijicare.nl/ voor de actuele vacatures!

Headquarters:
Netherlands

Hospital & Health Care

Speciaties:

nursing homecare verpleging verzorging persoonlijke verzorging wondzorg wijkverpleging dementie cva copd pallatieve zorg gespecialiseerd verpleegkundige zorg verpleegkundig specialist parkinson thuisbegeleiding intramuraal wonen met zorg ouderengeneeskunde

View Employees

Janet Bos
medewerker ledenadministratie at Icare
Jaska Aerts
Teamcoach Verzorging en Verpleging Flevoland at Icare
Jolanda Groothuis
Projectleider zorginnovatie at Icare
Pascal Le Roy
ATR 42/72 Avionics technical instructor at ICARE
Irène Coerkamp
Teamcoach, leidinggevende at Icare
Jeannette Seigers
Projectleider Reorganisatiebureau at Icare
Bonnie Van Bogerijen
Lid Medezeggenschap (OC Zuidwest-Drenthe, OR Icare en COR Espria) at Icare Verpleging & Verzorging

Find more contacts