Kinderergotherapie Almere - Gooi & Vecht

Description

Kinderergotherapie Almere - Gooi & Vecht is een eerstelijns kinderergotherapiepraktijk gevestigd in Almere en Bussum. Het team bestaat uit zes kinderergotherapeuten. Onze ervaring is breed en ligt op diverse gebieden van de kinderergotherapie. Kinderergotherapie Almere - Gooi & Vecht is gespecialiseerd in het verbeteren van problemen in het zelfstandig handelen van kinderen thuis, op school en in de vrije tijd. Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen in het handelen door een lichamelijke beperking, gedrags- of contactstoornis. Wij kijken waarom het kind vastloopt in het dagelijks handelen. Door middel van behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouder(s) en school worden de problemen opgelost dan wel verminderd. Kinderergotherapie Almere T: 036-5452739/5369881 E: info@kinderergotherapiealmere.nl Kinderergotherapie Gooi & Vecht T: 035-6947893 E: info@kinderergotherapiegooienvecht.nl

Hospital & Health Care

Speciaties:

Schrijven en fijne motoriek planmatig handelen zintuiglijke informatieverwerking zelfredzaamheid voorzieningen