Latvijas valsts meži

Description

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dibināta 1999. gada oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā produktu un pakalpojumu kopu “LVM GEO”, kā arī zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru. LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, kā arī īsteno valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij. LVM ir Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) dibinātājs un aktīvs tās biedrs. LVM pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politiku: https://www.lvm.lv/privatuma-politika.

Headquarters:
Latvia

Paper & Forest Products

View Employees

Ligita Pundina
Head of Human Resources Department at Latvijas valsts meži
Andris Meirans
Executive Director of Sales and Supply at Latvijas valsts meži
Jānis Osis
Executive Director of Sales and Supply at Latvijas valsts meži
Daiga Grinfelde
Methodological Project Manager at Latvijas valsts meži

Find more contacts