MBO Raad

Description

De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. De brancheorganisatie zet zich in voor 'Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen'​. Het bestuur van de MBO Raad wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het mbo-veld, Ton Heerts is voorzitter van het bestuur. De voorzitters van colleges van bestuur en centrale directies van alle bij de MBO Raad aangesloten scholen vormen de algemene ledenvergadering. De dagelijkse leiding van het bureau van de MBO Raad ligt in handen van de directeur, bijgestaan door managers die leiding geven aan ongeveer 100 professionele medewerkers.

Headquarters:
Netherlands

Education Management

View Employees

Carolien Meijer
Secretaresse Strategie en Onderwijs at MBO Raad
Leo De Wit
verenigingszaken at MBO Raad
Harry Brink
Voorzitter kenniskring ICT en lid sectorraad ICT at MBO Raad
Nies Oostenbrink
Beleidsadviseur bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem at MBO Raad
Saskia Siebelhoff
Secretaresse Btg ZWS at MBO Raad
Rico Vervoorn
Beleidsadviseur bedrijfstakgroepen at MBO Raad
Niels Albers
Hoofd HRM en Facilitaire Zaken at MBO Raad
Rini Romme
Projectleider i-HKS at MBO Raad
Erwin Pierik
Manager afdelingen Bedrijfstakgroepen&Internationalisering/ Strategie&Onderwijs at MBO Raad
Mirjam Hensels-Van Den Broek
Beleidsadviseur Techniek en Gebouwde Omgeving at MBO Raad

Find more contacts