Mentor Sverige

Description

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.

Headquarters:
Sweden

Civic & Social Organization

View Employees

Marija Pertot
Projektledare, företagssamarbeten och sponsring at Mentor Sverige
Jenny Askfelt Ruud
Member of the Executive Committee at Mentor Sverige

Find more contacts