R. Kjeldsberg AS

Description

R. Kjeldsberg AS er et familieeid selskap som ble etablert i 1856. Et gjennomgående trekk ved Kjeldsbergs mer enn 156 år lange historie har vært vilje til forandring og fornyelse kombinert med en grunnleggende respekt for vårt verdifundament - pålitelig - kompetent - engasjert - verdiskapende. Kjeldsberg`s ambisjon er at vi skal oppleves som den beste eiendomsutvikler og -forvalter i Midt-Norge. Hovedstrategien er å utvikle større områder - alene eller sammen med andre - hvor fremtidsrettede virksomheter ønsker å etablere og videreutvikle sin virksomhet.

Headquarters:
Norway

Real Estate