Company Information

Headquarters
Sweden
Founded in
-
Employees
1,001 - 5,000( View All )
Speciality
-
Overview
Vi som jobbar på Region Kalmar län möter människor i livets alla skeden. Våra 7 000 medarbetare arbetar inom flera olika områden med ett och samma mål – ett friskare, tryggare och rikare liv för länets alla invånare. Våra medarbetare är vår största tillgång. De flesta arbetar länge hos oss och undersökningar visar att de trivs och kan utvecklas på sina arbetsplatser. Därför hittar vi också många av våra blivande chefer bland våra egna medarbetare. Vi är stolta över att vi når goda resultat i mätningar och rankingar. Vi gör det tack vare att våra medarbetare ständigt utvecklar verksamheten. Vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete kallas ”Varje dag, lite bättre – kraften hos många” och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi bedriver även forskning för att få en ökad förståelse och använda vetenskap för att ge våra invånare en ännu bättre hälso- och sjukvård. Vi har mer än 250 olika yrkesbefattningar. Utöver hälso- och sjukvårdsyrken har vi trafikledare, lärare samt ingenjörer inom IT, medicinteknik, bygg och fastighetsdrift. Vi har även många experter inom ekonomi, HR, kommunikation, upphandling, miljö och hållbar utveckling samt över 300 chefer. Vi har hand om stora byggprojekt, komplexa fastigheter och utrustningar och arbetar med avancerad IT och teknik. Med cirka 800 servrar, 7 700 klienter och 200 IT-system har vi Kalmar läns största och mest komplexa IT-arbetsplats. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död. Region Kalmar län är länets största arbetsgivare och ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, utbildning, kultur och kollektivtrafik för hela länet. Vi vill vara en arbetsgivare under hela arbetslivet. Vi bryr oss om varandra och erbjuder arbetsvillkor och förmåner för den egna personliga utvecklingen, hälsan, ekonomin, tryggheten och livskvalitén. 2019 gick Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet samman till Region Kalmar län.
search

Sign Up to View Region Kalmar län’s Top Employees

Instant access. Cancel anytime

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

Instant access. Cancel anytime

Get Contact Info for All Employees

Employees:

static-employee
Johanna Schelin

Basenhetschef Hållbarhet och säkerhet

static-employee
Erik Lexne

Överläkare vid Psykiatriska kliniken


static-employee
Johan L.

Biträdande Skolledare, Högalid Folkhögskola