Sagènn

Description

Sagènn is er voor iedereen die ondersteuning zoekt bij het leren van de Nederlandse taal, het vinden van werk, eigen kracht en zelfsturing en het versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken. Sagènn werkt vanuit de overtuiging dat iedereen over talenten, kansen en keuzen beschikt. Met onze positieve mensbenadering, energieke aanpak en krachtige oplossingen in coaching, training, arbeidsbemiddeling en onderwijs werken wij elke dag aan de versterking van de kracht, de talenten en de toekomst van mensen. Dit doen we met ruim 150 gedreven professionals verspreid over meer dan 10 vestigingen in het land. We zijn een landelijke organisatie met ruim 25 jaar ervaring in coaching, training, arbeidsbemiddeling en onderwijs. Onze organisatie bestaat uit Sagènn Re-integratie en Sagènn Educatie. Vanuit Sagènn Educatie begeleiden wij iedereen die de Nederlandse taal wil leren of wil slagen voor het inburgeringsexamen of Staatsexamen. Wij bieden verschillende cursussen en programma's waarin les op locatie, privéles, erkende methodes, online leren en kennis over leven en werken in Nederland gecombineerd wordt. Wij werken met vaste taaltrainers in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en leren op eigen tempo. Klanttevredenheid scoort bij Sagènn een 8.4 en meer dan 90% van onze cursisten slaagt voor het examen! Bij Sagènn Re-integratie hebben wij ruim 20 jaar kennis en ervaring waarin wij meer dan 60.000 mensen succesvol hebben begeleid naar (nieuw) werk of een opleiding met een succespercentage van 65%. In elk traject passen wij onze unieke Kom In Je Kracht aanpak toe, gebaseerd op ons geloof in de kracht van mensen. Hierbij gebruiken wij praktische en direct toepasbare methodes met geïntegreerde e-learning van onze zusterorganisatie Van Doen Academie. Wij hebben een klanttevredenheidsscore van 7.7. bij het keurmerk Blik op werk en tevredenheidsonderzoek toont aan dat 90% van onze opdrachtgevers ons wil aanbevelen bij anderen

Headquarters:
Netherlands

Human Resources

Speciaties:

mensontwikkelbedrijf toon je talent diversiteit homecoaching lifecoaching methodieken kennisverbreding Re-integratie WMO inburgering sociale activering Overheid detachering consultancy talent

View Employees

Erica Van Dongen
Coach en Trainer at Sagènn
Jessica Haket
Unitmanager at Sagènn
Esmeralda Bierings
Projectmedewerker at Sagènn
Peter Bruinink
Trainer/Coach NT2 en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt at Sagenn
Hielke van Engelen
project coordinator at Sagenn
robin jaarsma
productieleider werkfabriek at sagenn

Find more contacts