SKPO Eindhoven e.o.

Description

SKPO Eindhoven e.o. is met 36 basisscholen een van de grootste schoolbesturen in het basisonderwijs. Ruim 1000 personeelsleden verzorgen voor ruim 10.000 kinderen basisonderwijs in Eindhoven en Son&Breugel. SKPO Eindhoven e.o. huldigt het uitgangspunt van integraal management, wat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke scholen helemaal bij de directie van die scholen ligt.

Headquarters:
Netherlands

Primary/Secondary Education

Speciaties:

Primair Onderwijs Eindhoven

View Employees