TenneT

Description

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en faciliteren de Europese energiemarkt. Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, en voor het vooruit brengen van de energietransitie. Wij transporteren elektriciteit over een netwerk van ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen naar meer dan 42 miljoen eindgebruikers en houden daarbij vraag en aanbod van elektriciteit te allen tijde in balans. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,1 miljard euro en een totale activawaarde van 23 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. TenneT stelt alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door eigenaarschap en moed te tonen en door met elkaar verbonden te zijn.

Headquarters:
Netherlands

Oil & Energy

Speciaties:

Electricity High-voltage Infrastructure Power Top Employer 2019 Energy transition Top Employer 2020

View Employees

Ferry Koster
Senior Administrator/Coördinator at TenneT
Roel Cornelisse
Overall Project Lead Commercial at TenneT
Frank Beekman
Enterprise Portfolio Manager at TenneT
Celesta De Lange
Program Assurance Officer at TenneT
Wouter Meijerman
Omgevingsmanager Net op Zee | Borssele at TenneT
Martin Van Kempen
omgevings manager at TenneT
Symen Veldhuis
Projectleider vergunning ZW380 at TenneT
Henk Barentsen
Senior Manager Grid Service at TenneT

Find more contacts