Trosa kommun

Description

Trosa kommun är en ung kommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Landsbygden runt Vagnhärad och Västerljung är rik på fornminnen – runstenar, gravrösen och fornborgar vittnar om ett kustlandskap befolkat av jordbrukare och fiskare. Genom kommunen flyter stillsamt Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad. Dagens Trosa var bara skärgård på den tiden och den dåvarande staden låg ungefär där Trosa lands kyrka ligger idag. Trosa, Vagnhärad och Västerljung tillhörde under några år Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag ca 11 900 invånare. Under sommarhalvåret ökar befolkningen väsentligt och besöksnäringen är ett viktigt inslag. Sedan valet 2014 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för tredje mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar tillsammans opposition i Trosa kommun. Sedan valet 2010 sitter även Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Trosa kommun har en stadig tillväxt i en expansiv region och har ett starkt näringsliv jämte låg arbetslöshet. Närheten till Stockholm utgör tillsammans med den unika skärgårds- och kulturmiljön några av de faktorer som bidrar till att många väljer att bosätta sig här.

Government Administration

Speciaties:

Medborgarnas behov och önskemål Valfrihet Flexibilitet Kvalitet och god service Enkelhet och kostnadseffektivitet Samarbete mellan servicegivare och nyttjare

View Employees

Kerstin Tibbling
Kost- och städchef at Trosa kommun
Jonas Ivervall
Manager Business Development and Information at Trosa kommun
Johan Sandlund
Chief Executive / Kommunchef at Trosa kommun

Find more contacts