Västra Götalandsregionen

Description

Region Västra Götaland is governed by democratically elected politicians and with just over 50,000 employees is one of Sweden’s biggest employers. It is tasked with offering good healthcare and dental care and providing the prerequisites for good public health, a rich cultural life, a good environment, jobs, research, education and good communications. All together, these provide a foundation for sustainable growth in Västra Götaland. Koncernen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland och för allt som ligger invånarna nära: jobb, utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och kommunikationer. Västra Götalandsregionen ska bidra till hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland nu och i framtiden. Vi har ett gemensamt ansvar att se till den enskilda människans behov och till regionmedborgarnas samlade behov för att uppnå visionen Det goda livet. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik. Koncernen har drygt 50 000 medarbetare som arbetar inom framförallt hälso-och sjukvård men även inom kollektivtrafik, kulturverksamhet, skolor, folktandvård, lokal- och fastighetsförvaltning och folkhälsofrågor. Att arbeta i Västra Götalandsregionen gör avtryck – hos människor, i samhället och för framtiden. Lediga tjänster finns på: www.vgregion.se/jobb

Headquarters:
Sweden

Government Administration

Speciaties:

Sjukvård Regionutveckling

View Employees

Chrysi Tassou
Postgraduate student in orthodontics at University of Gothenburg at Västra Götalandsregionen
Erik Lagersten
Director Communication and Public Affairs at Region Västra Götaland
Malin Wittholt
Projektledare på Projektkontoret, Regionservice at Västra Götalandsregionen
Mikael Wilson
TeamLedare, Systemdrift VGR IT at Västra Götalandsregionen

Find more contacts