Vestby kommune, Akershus

http://www.vestby.kommune.no/

Government Administration

View Employees from Vestby kommune, Akershus

Company Information

Headquarters
Norway
Founded in
-
Employees
51 - 200( View All )
Speciality
-
Overview
Vestby kommune i Akershus er en av landets mest offensive næringskommuner, med 17000 innbyggere fordelt på attraktive steder som Vestby sentrum, Son, Hølen, Hvitsten og Garder. Næringsutvikling, E-6, nærhet til flyplass, jernbane og sentral beliggenheten i forhold til Oslo, Gardermoen, Vestfold, Buskerud og Østfold trekker mange besøkende og nye innbyggere til kommunen. Vestby er en trygg og god kommune å bo i med varierte bomiljøer, vakker kystlinje, flotte rekreasjons- og friluftsområder og allsidige handels- og næringsområder. Sentralt beliggende til dagens sentrum finner du nye skoler og nye boligområder. Satsingen som er på næringsutvikling i kommunen, gjør Vestby til et flott og attraktivt sentrumsområde både for turister, innbyggere og næringsliv. Vestby har 10 flotte strender langs Oslofjorden og egen sykkelsti gjennom hele kommunen. Kommunen har 1300 ansatte, organisert i 10 resultatområder (RO), NAV Vestby samt sentraladministrasjonen. Sjekk våre facebooksider: www.facebook.com/pages/Vestby-kommune
Departments

Vestby kommune, Akershus has 251 contacts, the majority of which in AroundDeal database are in Education.

image

Sign Up to View Vestby kommune, Akershus’s Top Employees

5 free contacts every month.

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees


image
Linda Rasten

Library Manager

image
Dorte Mouritzen

Psykomotorisk Fysioterapeut