Vestfold fylkeskommune

http://www.vfk.no

Government Administration

View Employees from Vestfold fylkeskommune

Company Information

Headquarters
Norway
Founded in
-
Employees
501 - 1,000( View All )
Speciality
KollektivtrafikkFylkesvegTannhelsetjenesteNæringsutviklingArealplanleggingKulturarvBibliotekutviklingMiljø og klimaFolkehelse
Overview
Vestfold er med sine 2.224 km2, et av Norges minste fylker i areal. Innbyggertallet på 246 862 (23.11.2016) gjør oss imidlertid til et av landets tettest befolkede fylker. Du møter fylkeskommunen når du tar videregående opplæring, reiser med buss, bruker fylkesveiene, besøker tannklinikkene, bruker kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Vestfold fylkeskommune er regionalt folkevalgt nivå. Hovedoppgave er å utvikle Vestfold-samfunnet. Den oppgaven er overordnet enten fylkeskommunen er tjenesteprodusent, eier, bestiller, myndighetsutøver, planmyndighet, initiativtaker eller samarbeidspartner. Vestfold fylke har et variert næringsliv med for eksempel steinbruddsindustrien i Larvik, prosessindustrien i Sandefjord, næringsmiddelindustrien og oljeraffineriet i Tønsberg, elektronikkbedriftene i Horten og aluminiumsindustrien i Holmestrand. Samtidig er Vestfold landets største grønnsaksfylke. Jordsmonn, klima og topografi gjør Vestfold godt egnet for landbruk. 20 % av fylket er dyrket mark og 56 % er produktiv skog.
image

Sign Up to View Vestfold fylkeskommune’s Top Employees

Instant access. Cancel anytime

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

Instant access. Cancel anytime

Get Contact Info for All Employees

Employees:

image
Kathrine Kleveland

Fylkestingsrepresentant Senterpartiet

image
Elisabeth Hofstad

Teacher of Spanish


image
Kathrine Kleveland

Fylkestingsrepresentant Senterpartiet