avatar

Knut Orvall Evensen

Change Manager at Sykehuspartner

Knut Orvall Evensen is the Change Manager at Sykehuspartner based in Norway.

Get Full Access To Knut Orvall Evensen's Info

Contact Information

Last Update
05/26/2021
Business Email
****@****.***
Direct Phone
********
HQ Phone
********
Company
Location
Change Manager at Sykehuspartner

Current Workplace

Location

Norway

Industry

Hospital & Health Care

Description

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for bortimot 80 000 brukere. I løpet av et døgn sendes det 1 million meldinger mellom våre IKT-systemer og brukere, helseforetak, legekontor og kommuner. Det kan være henvisninger, rekvisisjoner, prøvesvar og mye mer. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling. Med rundt 1400 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Hovedkontoret ligger i Drammen. Vi har avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Discover more about Sykehuspartner HF

Knut Orvall Evensen Work Experience and Education

Work Experience

Change Manager
Sykehuspartner
Seksjonsleder kundeforvaltning IKT
Sykehuspartner
Kundeansvarlig IKT
Sykehuspartner
Avd.sjef IKT
Sykehuset Innlandet
IKT-rådgiver
Sykehuset Innlandet

Education Background

View Knut Orvall Evensen's full profile

Organization Chart - Sykehuspartner HF

We have who you are looking for

Information without innovation is just data
View 's Full Org-Chart

Frequently Asked Questions regarding Knut Orvall Evensen

What company does Knut Orvall Evensen work for?

Knut Orvall Evensen works forSykehuspartner HF

What is Knut Orvall Evensen’s email address?

Knut Orvall Evensen’s email address is ****@****.***

What is Knut Orvall Evensen’s direct phone number?

Knut Orvall Evensen’s direct phone number is ********

What is Knut Orvall Evensen’s latest job experience?

Knut Orvall Evensen’s latest job experience is Change Manager
President at Sykehuspartner

Which industry does Knut Orvall Evensen work in?

Knut Orvall Evensen works in the industry of Architecture, Engineering & Design, Construction. ..

Who are Knut Orvall Evensen’s colleagues?

Knut Orvall Evensen’s colleagues are Pål Noer-Rønning, Bård Tjæreberget, Karsten Karlsen, May Britt Lunde, Kjetil Kopperud, Ingrid Kjær, Ingunn Tveit Nafstad, Henning Moen, Odd Olav Aakerholt, Ragnvald Jarle Kjelseth.

What is Knut Orvall Evensen’s role in Sykehuspartner HF?

Knut Orvall Evensen’s role inSykehuspartner HF is Change Manager

What is Knut Orvall Evensen’s business email address?

Knut Orvall Evensen’s business email address is ****@****.***

What is Knut Orvall Evensen’s direct phone number?

Knut Orvall Evensen’s direct phone number is **** ****

What is Knut Orvall Evensen’s HQ phone number?

Knut Orvall Evensen’s HQ phone number is **** ****

See more information about Knut Orvall Evensen