Hương Trần

Hương Trần

HR IT Recruiter at Beetsoft

Em đang rất trăn trở cho vị trí BrSe cho các dự án sắp tới onsite tại Nagoya, Tokyo. Các anh/chị quan tâm vui lòng liên hệ với em qua SĐT: 0167 551 2759 - Skype: huongtt.hr hoặc gửi CV về email: huongtt@beetsoft.com.vn. 06 vị trí BrSE với yêu cầu cụ thể như sau: - Nagoya: kinh nghiệm VB script - BrSE - tiếng Nhật N2 trở lên : Thời gia...

Hương Trần's Email and Phone Number

Business Email h*****@beetsoft.com

Hương Trần's Current Workplace

Hương Trần's Brief Profile

Company Beetsoft
Title HR IT Recruiter
Location Vietnam
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hương-trần-9971b5103/
Industry Human Resources Services
Skills Recruiting, Human Resources, IT Recruitment, Teamwork,

FAQs regarding Hương Trần

What company does Hương Trần work for?

Hương Trần works for Beetsoft.

What is Hương Trần's role in Beetsoft?

Hương Trần's role in Beetsoft is HR IT Recruiter.

What is Hương Trần's business email address?

Hương Trần's business email address is h*****@beetsoft.com.

Which industry does Hương Trần work in?

Hương Trần works in the industry of Human Resources Services.

Where is Hương Trần based?

Hương Trần's is based in Vietnam.

Who is Hương Trần.

Hương Trần is the HR IT Recruiter at Beetsoft based in Vietnam.

Find Contacts Everywhere

Get targeted contact and company information on LinkedIn, company websites and CRM (Salesforce or HubSpot) in 1 click without hopping between multiple tools.

Install Extension
Top-ranked on G2 Crowd

GDPR compliantCancel anytime