Analysverkstan

Analysverkstan

Higher Education · Sweden · 2 - 10 Employees

Analysverkstan is a Sweden headquartered business thats main business focus is Higher Education.

Overview

Type Public Company
Founded Year 2013
Headquarters Sweden
Website http://analysverkstan.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/analysverkstan/
Facebook https://www.facebook.com/analysverkstan
Headcount 2 - 10
Industry Higher Education
Description

Välkommen till Analysverkstan Företaget som hjälper er verksamhet att genomföra kvalitetstekniska analyser som möjliggör snabba och korrekta verksamhetsbeslut. Analysverkstan riktar sig i första hand till företag inom tillverkningsindustrin eftersom vår kompetens grundar sig inom denna bransch men givetvis välkomnar vi alla kunder och är alltid öppna för att diskutera kommande samarbeten. Analysverkstan lämpar sig för alla företag oavsett storlek. Analysverkstan är till för er som vill genomföra någon form av analys men saknar resurser. Anledningarna till varför en verksamhet kan behöva hjälp med sina analyser kan vara flera, exempelvis så är det i många fall en fråga om tidsbrist. En analys tar tid att genomföra samt tolka på rätt sätt och det är viktigt att man har denna tid eftersom analysen i de flesta fall ska leda till beslut som driver verksamheten framåt. I andra fall, speciellt vid mindre företag där man inte har en omfattande benmaning, saknas kompetensen att genomföra och tolka analyserna korrekt. Ibland krävs en tredjepartskontroll av en genomförd analys då diskussioner har uppstått kring utfallet. I dessa fall är Analysverkstan ett bra alternativ. Vår vision är att ses som ”ett företag i företaget”, vi ska finnas tillgängliga för våra kunder och alltid vara beredda att analysera data som driver våra kunders verksamheter framåt.

Specialty Förbättringsarbete, Ständiga förbättringar, DMAIC Projektledning, Utbildning, Six-Sigma, Kvalitet, Lean, Verksamhetsutveckling, Yellow-Belt, Green-Belt, Black-Belt, Förändringsledning, Duglighet och Processtyrning, E-Learning, LMS, Rotorsaksanalys, Grundorsaksanalys, Minitab,

Frequently Asked Questions

Where is Analysverkstan located?

Analysverkstan's headquarters are located at Sweden.

What is Analysverkstan's official website?

Analysverkstan's official website is http://analysverkstan.se.

How many employees does Analysverkstan have?

Analysverkstan has 2 - 10 employees.

What industry does Analysverkstan belong to?

Analysverkstan is in the industry of Higher Education.

How do I contact Analysverkstan?

Analysverkstan contact info:
Website: http://analysverkstan.se

What is Analysverkstan's company type?

Analysverkstan is a Public Company company.

What does Analysverkstan do?

Förbättringsarbete, Ständiga förbättringar, DMAIC Projektledning, Utbildning, Six-Sigma, Kvalitet, Lean, Verksamhetsutveckling, Yellow-Belt, Green-Belt, Black-Belt, Förändringsledning, Duglighet och Processtyrning, E-Learning, LMS, Rotorsaksanalys, Grundorsaksanalys, Minitab

Employees

Find Contacts Everywhere

Get targeted contact and company information on LinkedIn, company websites and CRM (Salesforce or HubSpot) in 1 click without hopping between multiple tools.

Install Extension
Top-ranked on G2 Crowd

GDPR compliantCancel anytime