NTA Skolutveckling

NTA Skolutveckling

Higher Education · Sweden · 2 - 10 Employees

NTA Skolutveckling is a Sweden headquartered business thats main business focus is Higher Education.

Overview

Type Partnership
Founded Year 1997
Headquarters Stockholms, Sweden
Website http://ntaskolutveckling.nu
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ntaskolutveckling/
Headcount 2 - 10
Industry Higher Education
Description

NTA Skolutveckling är en icke kommersiell förening för skolhuvudmän, som är intresserade av att skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling av undervisningen i NO, teknik och matematik i förskolan och i grundskolan. NTA Skolutvecklings stöd för skolutveckling utgår ifrån lärarens betydelse för barns och elevers möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Grunden i stödet utgörs av vetenskapligt granskade teman, som är utprovade i barngrupper och skolklasser. I temana, som är utvecklade utifrån förskolans respektive grundskolans läroplan, ingår en obligatorisk kompetensutveckling. I de flesta teman ingår även det materiel som behövs, för att barn och elever ska kunna genomföra experimenten som ingår i temat. NTA erbjuder utbildningar, support och nätverk för medlemmarnas samordnare och temautbildare. Medlemmarna skapar en lokal organisation där NTA-samordnaren har en central roll. Med tiden satsar de flesta medlemmar även på att utbilda temautbildare. NTA erbjuder stöd för utvärdering av elevers lärande, samt för medlemmarnas lokala utvärdering. Föreningen genomför även egna utvärderingar, varav en del utförs av externa utvärderare.

Specialty Skolutveckling, Grundskola, Förskola, Kompetensutveckling, Naturvetenskap, Teknik, Matematik, Nätverk, Ekonomisk förening,

Frequently Asked Questions

Where is NTA Skolutveckling located?

NTA Skolutveckling's headquarters are located at Stockholms, Sweden.

What is NTA Skolutveckling's official website?

NTA Skolutveckling's official website is http://ntaskolutveckling.nu.

How many employees does NTA Skolutveckling have?

NTA Skolutveckling has 2 - 10 employees.

What industry does NTA Skolutveckling belong to?

NTA Skolutveckling is in the industry of Higher Education.

How do I contact NTA Skolutveckling?

NTA Skolutveckling contact info:
Website: http://ntaskolutveckling.nu

What is NTA Skolutveckling's company type?

NTA Skolutveckling is a Partnership company.

What does NTA Skolutveckling do?

Skolutveckling, Grundskola, Förskola, Kompetensutveckling, Naturvetenskap, Teknik, Matematik, Nätverk, Ekonomisk förening

Find Contacts Everywhere

Get targeted contact and company information on LinkedIn, company websites and CRM (Salesforce or HubSpot) in 1 click without hopping between multiple tools.

Install Extension
Top-ranked on G2 Crowd

GDPR compliantCancel anytime