ICTU

http://www.ictu.nl

Government Administration

View Employees from ICTU

Company Information

Headquarters
Netherlands
Founded in
2001
Employees
201 - 500( View All )
Speciality
Softwarerealisatiee-GovernmentStandaardenIdentity ManagamentBasisregistratiesModern ToezichtKwaliteit van gegevensVeiligheidBeleidsinformatieManagementtoolsArchitectuurRegisters
Overview
ICTU werkt aan een digitale overheid. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT. Als advies- en projectenorganisatie in dienst van het openbaar bestuur. Innovatief, creatief, technologisch hoogwaardig en met expertise in de uitvoering. Gedreven door vakmanschap, met hart voor de publieke zaak en zonder winstdoel. Resultaat voor de overheid, burgers en bedrijven staat daarbij steeds centraal. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven. De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is in het leven geroepen om opdrachten voor overheden uit te voeren. In het ICTU-bestuur zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Departments

ICTU has 384 contacts, the majority of which in AroundDeal database are in IT.

image

Sign Up to View ICTU’s Top Employees

5 free contacts every month.

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees

Employees:

image
Diederik Bakker

Adviseur Bedrijfsvoering Programma PGB 2.0 (Freelance)

image
Mei-Ling Humphrey

Gallery Exhibitions Coordinator

image
Ilse Ambachtsheer

Communications officer @ Leer- en Expertisepunt Open Overheid


image
Michal Switala

Technical Project Lead, PGB2.0

image
Mariska Woudenberg-Segaar

Adviseur online communicatie