Oslo kommune

http://www.oslo.kommune.no

Government Administration

View Employees from Oslo kommune

Company Information

Headquarters
Norway
Founded in
-
Employees
1,001 - 5,000( View All )
Speciality
Kommunal virksomhet
Overview
Oslo kommune er blant Norges største arbeidsplasser med sine omlag 38 000 årsverk. Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. Oslo kommune har både kommunale og fylkeskommunale funksjoner. Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller saker til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. En byråd er politisk leder av hver byrådsavdeling. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor underliggende etater. Bystyret er kommunes øverste organ. Det består av 59 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. bystyret ledes av ordføreren. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.
Departments

Oslo kommune has 5,000+ contacts, the majority of which in AroundDeal database are in Education.

image

Sign Up to View Oslo kommune’s Top Employees

5 free contacts every month.

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

5 free contacts every month.

Get Contact Info for All Employees

Employees:

image
Vegard Vinje

Substitute Teacher

image
Fadla Dahri

Spesialkonsulent