Company Information

Headquarters
-
Founded in
2003
Employees
201 - 500( View All )
Speciality
-
Overview
Banka Raiffeisen në Kosovë është degë e Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI erdhi në Kosovë në fund të vitit 2002 duke blerë pjesën më të madhe të aksioneve të Bankës Amerikane të Kosovës. Në qershor të vitit 2003, Banka u riemërtua si Banka Raiffeisen në Kosovë. RBI ofron shërbime dhe produkte bankare dhe investuese për kompanitë austriake dhe ndërkombëtare, një rrjet të gjerë të njësive bankare dhe lizing në Europën Qëndrore dhe Lindore për korporata dhe retail. Përveç kësaj, Grupi përbëhet nga shumë kompani të shërbimeve financiare, për shembull në fushën e leasing, menaxhimit të aseteve si dhe në fushën e blerjeve dhe shkrirjeve. Sipas bilancit të gjendjes të datës 30 shtator 2016, asetet e përgjithshme të Bankës Raiffeisen në Kosovë ishin 846 milionë Euro, depozitat e klientëve 711 milionë Euro, ndërsa portofoli i kredive ishte 482 milionë Euro. Banka Raiffeisen ka një kapital prej 63 milionë Euro. Banka Raiffeisen ofron një gamë te gjerë të shërbimeve dhe produkte bankare për të gjithë klientët: individët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe të korporatave. Që nga fillimi i punës së saj në Kosovë, Raiffeisen Bank është shumë e suksesshme duke përkrahur zhvillimin e të gjitha segmenteve me produkte të ndryshme, duke përfshirë kreditë dhe depozitat. Për të përkrahur aktivitetet tona të biznesit dhe për të ofruar shërbime të kualitetit të lartë për klientët tanë përmes teknologjisë më të re, ne kemi vazhduar të investojmë në Teknologji informative dhe operacione. Si vlerësim për këtë, banka jonë arriti të bëhet kompania e parë në rajon e certifikuar për ISO 20000 nga Registered Quality Assurance (LRQA).
search

Sign Up to View Raiffeisen Bank Kosova’s Top Employees

Instant access. Cancel anytime

Similar Companies

static-Similar Companies-page
Howard Bank

United States

Similar Companies
BBVA

Spain

static-Similar Companies-page
Krungsri

Thailand

static-Similar Companies-page
Circle

Australia

Similar Companies
TD

Canada

Start with AroundDeal For Free!

Use AroundDeal to build prospect lists in 1 click.

Instant access. Cancel anytime

Get Contact Info for All Employees

Employees:

static-employee
Gezim Nagavci

Building Manager

static-employee
Bekim Berisha

Jr. UNIX Specialist


static-employee
Robert Wright

Chief Executive Officer

static-employee
Berat Perquku

T24 Development Team Lead